DoktorTeam Vårdcentral

 

Hitta till oss »

Telefon växel:
08-718 10 00

Öppettider:

Mån-Fre:  08.00-19.00

Drop-in vid akuta besvär.

Reseplanerare

 

SLs logotyp

Snabbaste vägen till DoktorTeam Vårdcentral med SL

 

Miljö - DoktorTeam Vårdcentral

 

Miljöpolicy DoktorTeam Vårdcentral

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi ska arbeta för en långsiktigt hållbar miljö som främjar människors hälsa. Vårt miljöarbete ska bygga på ständiga förbättringar och vi ska kontinuerligt sätta upp nya mål för att begränsa miljöpåverkan från vår verksamhet.

Den största miljöpåverkan har vi från läkemedel och transporter samt el- och värmeförbrukning. Vi har sedan starten satsat på att minska miljöpåverkan och det har gett positiva resultat.

Vi ska därför:

 • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
 • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
 • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
 • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
 • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget
 • göra studenter och anställda medvetna om miljöfrågor och stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling
 • inom ramen för DoktorTeams arbete för en hållbar utveckling följa lagtiftning och föreskrifter och driva arbetet i en ständig förbättringsprocess
 • minska användningen av råvaror samt bidra till en giftfri miljö genom att välja mijöanpassade produkter
 • anställda på DoktorTeam Vårdcentral beaktar miljö- och naturresursaspekter i sin dagliga verksamhet när det gäller aktiviteter som ger upphov till betydande miljöpåverkan
 • minimera miljöpåverkan från el- och värmeförbrukning
 • effektivisera avfallshanteringen
 • öppet redovisa vårt miljöarbete

Handlingsplan

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning.

Miljöinformation till anställda, patienter/kunder och leverantörer

Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten en gång per månad där också ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.

Miljöpolicyn är fastställd 2010-04-01, reviderad 2011-06-07 och 2011-09-03 av styrelse, miljöansvariga och personal på DoktorTeam Vårdcentral.

Orminge 2011-09-03

Emerita Errasti
VD/DoktorTeam Vårdcentral

Är du inte listad?

 

Gå till "Lista dig hos oss" och välj husläkare hos DoktorTeam Vårdcentral.

Våra värderingar

 
 • Kommunikation
 • Patienten i focus
 • Vårdsäkerhet
 • Kvalitet
 • Tillgänglighet
 • Empati